Остапенко Аліна Василівна

Публікації

Статті

Аналіз алгоритмів симетричного блокового шифрування (256,74kb) 

Блочний шифр на основі псевдонедетермінованої послідовності криптопримітивів (233,22kb)

BLOCK CIPHER ON THE BASE OF PSEUDO-NONDETERMINISTIC SEQUENCE OF CRYPTO PRIMITIVES (191,74kb)

 

Тези доповідей

1. Криптографічне перетворення ПНБШ / А. В. Остапенко // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 року. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – С. 187-188. Остапенко_ІТКІ-2015 (309,97kb)

2. Блоковий шифр на основі недетермінованого алгоритму 

Лужецький В.А., Остапенко А.В. / Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей II міжнар. наук.-практич. конф. м.Вінниця, 22-24 квіт. 2009р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – C. 126 – 127.

 3. Блоковий шифр на основі псевдонедетермінованої послідовності криптопримітивів

 Лужецький В.А., Остапенко А.В. / Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): тези доповідей III міжнар. наук.-практич. конф., 27-29 квіт. 2010 р. – Харків: ХНЕУ, 2010. – C. 136.

4. Метод блокового шифрування на основі псевдовипадкової послідовності криптопримітивів

Лужецький В.А., Остапенко А.В. / Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей міжнар. наук.-практич. конф. м.Вінниця, 19-21 трав. 2010 р. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – C. 257 – 258.4

5. Використання псевдонедетермінованих послідовностей операцій для блокового шифрування даних

6. Рекомендації щодо побудови симетричних блокових шифрів

Остапенко А.В. / Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 29-31 травня 2012 року. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – С 191-192.

7. Побудова раундових перетворень для блокових шифрів із псевдонедетермінованою послідовністю криптопримітивів

Остапенко А.В. / Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). Тези доповідей XI Міжнар. Конф. м. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 р. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – C. 191 – 192.

8. Програмний засіб для побудови та дослідження блокових шифрів на основі псевдонедетермінованої послідовності криптопримітивів

Остапенко А.В. / Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: матеріали II-ої міжнар. Наук.-практич. Конф. м.Чернівці, 25-27 жовтня 2012 р. – Чернівці,2012. –  С. 119.

9. Базові ознаки блокових шифрів, що використовують псевдонедетерміновану послідовність криптопримітивів

Остапенко А.В. / Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013р. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 190-193.

10. Multiplicative additive model of block ciphers based on the pseudonondeterministic sequence of cryptographic primitives

Ostapenko A. / Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: матеріали III-ої міжнар. Наук.-практич. Конф. м.Чернівці, 24-26 жовтня 2013 р. – Чернівці, 2013

11. Класифікація блокових шифрів, що використовують псевдонедетерміновану послідовність криптопримітивів за базовими ознаками

Остапенко А.В. / Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 28-30 травня 2014р. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 231-232.Лужецький В.А., Остапенко А.В.  / Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали IV міжнар. конф. CSE-2010. 25-27 листопада 2010 р. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2010. – C. 348 – 349.


Патенти

Пристрій канального кодування (155,68kb) 

Марценюк В.П., Остапенко А.В. / Патент України на корисну модель, МПК (2006.01); заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет № 40568; заявл. 26.12.2008; опубл.10.04.2009; Бюл. №7